Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  
Lĩnh Vực -> Thẩm Định Giá -> Máy Móc Thiết Bị

Hồ sơ pháp lý yêu cầu khi thẩm định máy móc thiết bị

iấy chứng minh nhân dân của chủ sở hữu tài sản. Giấy phép thành lập doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký thuế (nếu có). Giấy ủy quyền có xác nhận của địa phương (trường hợp

Giới thiệu về thẩm định máy móc thiết bị

Khái niệm về thẩm định giá động sản Theo điều 4 Pháp lệnh số 40/2002/PL-UBTVQH10 ngày 10 tháng 5 năm 2002 quy định: “Thẩm định giá là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị tài sản phù hợp với thị