Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  
Tin Pháp Lý

Hướng dẫn thủ tục xin thông tin đất đai

Để hạn chế những rủi ro khi mua bán nhà đất hoặc các giao dịch khác liên quan đến đất đai người dân có thể xin thông tin về thửa đất. Dưới đây là thủ tục xin thông tin đất đai của tổ chức, cá nhân.

Điều kiện nào sẽ được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất?

Người sử dụng đất phải có đủ điều kiện bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất thì mới được bồi thường. Điều kiện bồi thường với mỗi đối tượng sử dụng đất là khác nhau. Theo Điều 75 Luật Đất đai 2013 khi Nhà nước thu hồi

5 Điểm quan trọng nhất cần biết năm 2019 trong Luật đất đai 45/2013/QH13 được...

Luật Đất đai 45/2013/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2013 và chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2014. Đến nay, đây vẫn là luật gốc điều chỉnh mọi hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai. Dưới đây,

Trích dẫn một số nội dung trong Quyết định 51/2014/QĐ-UBND về giá các loại đất...

Trích dẫn một số nội dung trong Quyết định 51/2014/QĐ-UBND về giá các loại đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ GIÁ CÁC LOẠI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ÁP DỤNG TỪ NGÀY 01 THÁNG 01 NĂM

Trích dẫn 1 số nội dung trong thông tư liên tịch số:...

Trích dẫn 1 số nội dung trong thông tư liên tịch số: 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC ngày 28/03/2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN THI HÀNH ĐIỀU 92 BỘ LUẬT TỐ TỤNG DÂN SỰ ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THEO LUẬT SỬA

Công văn 3425 hướng dẫn TT 36/TT-BTNMT

Hướng dẫn tạm thời một số nội dung về hệ số điều chỉnh giá đất trong các dự án bồi thường khi thực hiện Thông tư 36/TT-BTNMT ngày 30/06/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Luật Kinh doanh Bất Động Sản số 66/2014/QH13

Luật Kinh doanh Bất Động Sản số 66/2014/QH13

LUẬT ĐẤT ĐAI SỐ 45/2013/QH13

Luật này quy định về chế độ sở hữu đất đai, quyền hạn và trách nhiệm của Nhà nước đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai và thống nhất quản lý về đất đai, chế độ quản lý và sử dụng đất đai, quyền và nghĩa vụ của người

Công văn 4815/UBND-ĐTMT về giá đất nông nghiệp để tính bồi thường và nguyên tắc ...

Công văn 4815/UBND-ĐTMT về giá đất nông nghiệp để tính bồi thường và nguyên tắc xác định giá đất ở trung bình khu vực tính hỗ trợ đất nông nghiệp xen kẽ trong khu dân cư trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Quyết định số 725/QĐ-BXD ngày 09/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Quyết định số 725/QĐ-BXD ngày 09/08/2012 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Tập Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2011.

Xem Tiếp