Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  
Lĩnh Vực -> SP Cơ khí -> Cơ khí sửa chữa tàu, cần cẩu, v.v...

Sửa cần cẩu LIMA 2400 trọng tải 180 tấn

Công ty đang thi công sửa cần cẩu 180 tấn,