Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  
Lĩnh Vực -> Thẩm Định Giá -> Doanh Nghiệp

BỘ TÀI CHÍNH THÔNG BÁO CÔNG TY CP ĐỊNH GIÁ VÀ ĐẦU TƯ KINH DOANH BĐS THỊNH VƯỢNG ...

Công ty cổ phần định giá và đầu tư kinh doanh bđs Thịnh Vượng có tên trong DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC TƯ VẤN ĐỊNH GIÁ ĐƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP ĐỂ CỔ PHẦN HÓA NĂM 2016 THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ:

Thẩm định giá Doanh nghiệp là gì?

KHÁI NIỆM: Thẩm định giá trị doanh nghiệp là việc ước tính giá trị của doanh nghiệp hay lợi ích của nó cho một mục đích nhất định bằng cách sử dụng các phương pháp phù hợp. SỰ CẦN THIẾT CỦA THẨM ĐỊNH GIÁ TRỊ DOANH