Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  
Tin Thinh Vượng Corp

TUYỂN GẤP 03 KỸ SƯ BÓC DỰ TOÁN

* Giám định xây dựng (Điều tra tìm nguyên nhân lún, sụt của nền móng, nứt hay nghiêng đổ công trình, tính toán chi phí sửa chữa khắc phục...). * Bốc khối lượng dự toán công trình. * Đo đạc, kiểm tra chất

TUYỂN GẤP 03 KỸ SƯ BÓC DỰ TOÁN

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần TUYỂN GẤP: 03 KỸ SƯ BÓC DỰ TOÁN

TUYỂN GẤP CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần TUYỂN GẤP:02 CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH

TUYỂN GẤP 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần TUYỂN GẤP: 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH

TUYỂN GẤP: NHÂN VIÊN KINH DOANH, CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ, KỸ SƯ XÂY DỰNG

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần TUYỂN GẤP NHÓM 1: 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH NHÓM 2: 03 CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ NHÓM 3: 02 KỸ SƯ XÂY DỰNG

Giao hữu bóng đá giữa 2 đội bóng Cty TĐG Thịnh Vượng và Cty Cổ phần BĐS Hưng...

Chiều 6/3, trên CLB Thể Thao Bóng Đá mini Long Việt Số 3B đường số 1,khu dân cư Trung Sơn, huyện Bình Chánh, Tp HCM đã diễn ra trận đấu giao hữu giữa Cty TĐG Thịnh Vượng và Cty Cổ phần BĐS Hưng Lộc Phát.

TUYỂN GẤP: NHÂN VIÊN KINH DOANH, CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ, KỸ SƯ XÂY DỰNG

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần TUYỂN GẤP NHÓM 1: 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH NHÓM 2: 03 CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ NHÓM 3: 02 KỸ SƯ XÂY DỰNG

TUYỂN GẤP: NHÂN VIÊN KINH DOANH, KỸ SƯ XÂY DỰNG, CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần TUYỂN GẤP NHÓM 1: NHÂN VIÊN KINH DOANH NHÓM 2: KỸ SƯ XÂY DỰNG NHÓM 3: CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ

TUYỂN GẤP: NHÂN VIÊN KINH DOANH; CHUYÊN VIÊN GIÁM ĐỊNH, KỸ THUẬT

DO NHU CẦU CẦN TUYỂN GẤP: NHÓM 01: NHÂN VIÊN KINH DOANH NHÓM 02: CHUYÊN VIÊN GIÁM ĐỊNH NHÓM 03: KỸ THUẬT

Quay Lại  Xem Tiếp