Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  
THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ VÀ

ĐẦU TƯ KD BĐS THỊNH VƯỢNG

            -------------------------

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập  - Tự do - Hạnh Phúc

--------------------------

      Số: 10/19/TB-TVC                        Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2019                            

                             

THÔNG BÁO

(V/v: NGHỈ TẾT ÂM LỊCH 2020 )

 

   Căn cứ vào Bộ luật Lao động 2012 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

   Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty.

   Ban giám đốc công ty thông báo tới toàn thể nhân viên công ty thời gian nghỉ tết âm lịch 2020 được thực hiện như sau:

1. Theo qui định nhà nước: Lịch nghỉ tết Nguyên Đán đối với Cán bộ - Công Nhân viên được nghỉ  từ ngày thứ năm  23/01/2020 (nhằm ngày 29 /12/2019 âm lịch) đến hết ngày thứ tư 29/01/2020 (nhằm ngày 05/01/2020 âm lịch)

2. Theo Qui định Công ty Thịnh Vượng:  Lịch nghỉ tết Nguyên Đán 2020 như sau:

Tất cả nhân viên bắt đầu nghỉ tết từ  Thứ bảy ngày 18/01/2020 (nhằm ngày 24 /12/2019 âm lịch) đến hết ngày chủ nhật 02/02/2020 ( nhằm ngày 09/01/2020 âm lịch)

Thứ hai ngày  3/2/2020 ( nhằm ngày 10/01/2020) tất cả nhân viên làm việc lại bình thường.

·        Chế độ hưởng phép

Nghỉ trước tết

- Nhân viên nghỉ tết, trước ngày qui định của Nhà nước, bắt đầu nghỉ từ ngày 24/12/2019 (âm lịch) sẽ không được tính lương đối với nhân viên hết ngày phép, riêng đối với nhân viên còn ngày phép năm vẫn được tính lương bình thường, nhân viên sẽ không bị hạ bậc xếp loại, riêng đối với  nhân viên nghỉ trước ngày 24/12/2019 (âm lịch) sẽ bị hạ bậc xếp loại theo qui định và không được hưởng lương nếu hết ngày phép.

Nghỉ sau tết

- Nhân viên nghỉ sau tết từ ngày 7/1/2020 (âm lịch) đến ngày 9/12/2020 (âm lịch) không bị hạ bậc xếp loại, không được hưởng lương nếu nhân viên đó hết ngày phép. Nhân viên nghỉ sau ngày 9/01/2020 (âm lịch) sẽ bị hạ bậc xếp loại và không được hưởng lương nếu nhân viên đó hết ngày phép theo qui định.

Trưởng phòng phân công cho từng nhân viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, phục vụ khách hàng chu đáo trước khi nghỉ tết âm  lịch 2020.

Trước khi nghỉ đề nghị nhân viên thu xếp công việc, hồ sơ, tài liệu cho gọn gàng ngăn nắp, vệ̣ sinh tổng thể khu làm việc, ngắt điện đảm bảo an toàn PCCC, kiểm tra khóa cửa cẩn thận tránh làm mất mát tài sản công ty.

Đề nghị các nhân viên nghiêm túc chấp hành theo thông báo này./.

                                                                                               

Nơi nhận:

- Các phòng ban

- Lưu văn phòng

 THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ     

 (đã ký)