Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  

 
TUYỂN GẤP 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần TUYỂN GẤP: 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH

TUYỂN GẤP: NHÂN VIÊN KINH DOANH, CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ, KỸ SƯ XÂY DỰNG

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần TUYỂN GẤP NHÓM 1: 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH NHÓM 2: 03 CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ NHÓM 3: 02 KỸ SƯ XÂY DỰNG

TUYỂN GẤP: NHÂN VIÊN KINH DOANH, KỸ SƯ XÂY DỰNG, CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần TUYỂN GẤP NHÓM 1: NHÂN VIÊN KINH DOANH NHÓM 2: KỸ SƯ XÂY DỰNG NHÓM 3: CHUYÊN VIÊN THẨM ĐỊNH GIÁ

TUYỂN GẤP: NHÂN VIÊN KINH DOANH; CHUYÊN VIÊN GIÁM ĐỊNH, KỸ THUẬT

DO NHU CẦU CẦN TUYỂN GẤP: NHÓM 01: NHÂN VIÊN KINH DOANH NHÓM 02: CHUYÊN VIÊN GIÁM ĐỊNH NHÓM 03: KỸ THUẬT

TUYỂN GẤP: NHÂN VIÊN KINH DOANH; CHUYÊN VIÊN GIÁM ĐỊNH, KỸ THUẬT

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần TUYỂN GẤP NHÓM 1: 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH NHÓM 2: 03 CHUYÊN VIÊN GIÁM ĐỊNH NHÓM 3: 02 KỸ THUẬT

TUYỂN GẤP 5 NHÂN VIÊN KINH DOANH, 5 CHUYÊN VIÊN GIÁM ĐỊNH, 2 KỸ THUẬT

TUYỂN GẤP NHÓM 1: 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH NHÓM 2: 05 CHUYÊN VIÊN GIÁM ĐỊNH NHÓM 3: 2 NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Tuyển gấp nhân viên kinh doanh, nhân viên giám định

TUYỂN GẤP NHÓM 1: 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH NHÓM 2: 05 CHUYÊN VIÊN GIÁM ĐỊNH NHÓM 3: 03 KỸ THUẬT

TUYỂN GẤP 3 NHÂN VIÊN KINH DOANH, 2 NHÂN VIÊN GIÁM ĐỊNH

Điều kiện: * Cần tuyển 5 nhân viên kinh doanh, nhân viên giám định, nhân viên kỹ thuất có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc khách hàng, hiểu biết về ngành thẩm định giá. * Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp tại

Tuyển dụng tập trung

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần TUYỂN GẤP

Tuyển dụng

Do nhu cầu mở rộng kinh doanh, chúng tôi cần TUYỂN GẤP 05 NHÂN VIÊN KINH DOANH