Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  

 
Định giá tài sản trong vụ án dân sự – những vướng mắc cần khắc phục

Định giá tài sản là biện pháp thu thập chứng cứ trong giai đoạn chuẩn bị xét xử vụ án dân sự. Tình trạng khiếu nại kết luận định giá, định giá thấp để trốn tránh một phần nghĩa vụ đối với Nhà nước vẫn còn tồn tại, cần