Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  

 
Lượng kiều hối đổ về Tp.Hồ Chí Minh đạt 3,2 tỷ USD

Bất chấp ảnh hưởng của dịch COVID-19 bùng phát ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế nhiều nước, lượng kiều hối đổ về Tp.Hồ Chí Minh vẫn tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2021.