Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  

 
TRẬN BÓNG ĐÁ GIAO HỮU GIỮA CÔNG TY THỊNH VƯỢNG VÀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT ...

Kỷ niệm ngày 2-9-2017 đã có trận bóng giao hữu giữa các nhân viên công ty Thịnh Vượng và Ngân hàng Agribank chi nhánh Hiệp Phước tại sân bóng Phúc Thịnh