Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  
Evaluation

EVALUATION

Evaluation is the new branches formed in recent years, to pressure the needs of the market economy country. As one of the first business evaluation Corporation Business Evaluation and Investment Properties prosperous as members of  The World Association of Valuation Organisations (WAVO), professional work with quality management processes ISO 9001:2000, staff appraisers, doctoral, master's degree in economics, engineering .. highly qualified to meet the assessment standards of the ASEAN Valuers Association (AVA), World Association of Valuation Organisations (WAVO), the Vietnamese Valuation Association (VVA) help customers know exactly value of the land, to avoid risk of damage when the transaction involved the sale, transfer, mortgage, business capital contribution.

Motto criteria: "All for the common prosperity of the community"
  PRICE PERFORMANCE EVALUATION:
 1.
EVALUATION PURPOSES

Ø    Purchase, sale, transfer

Ø    New investment, purchase

Ø    Joint venture, capital contribution, equitization

Ø    Liquidation, disposal of long-lived assets

Ø    Capital delivery, enterprise asset split

Ø    Tax calculation, auction, mortgage, loan

Ø    Compensation, support of clearance

Ø    Investigation, prosecution, adjudication and enforcement of judgment

Ø    Attestation of capital capability, etc.

REAL ESTATE APPRAISAL:

-        Townhouses, villas, tenements, etc.

-        Plants, factories, wharves, warehouses, etc.

-        Land-attached assets: Bridges and roads, canals, harbors, railway stations, hospitals, schools, etc.

-        Residential lands, agricultural lands, lands for specific purpose, etc.

-        Projects on investment in real estate, resorts, etc.


 

 QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH GIÁ


 


 HỆ THỐNG THẨM ĐỊNH GIÁ THỊNH VƯỢNG

  Trụ sở      : 11F Đường 4F (Khu cư xá Ngân hàng - Đường : Trần Xuân Soạn ,

                      Phường Tân Thuận Tây , Quận  7, TP.HCM

 Điện thoại : (08) 66 78 28 11 - Fax: (84.8) 38 72 70 46

 Email         : info@thinhvuongcorp.com.vn

 Website     : www. thinhvuongcorp.com.vn

Những khách hàng lớn: bao gồm các khu công nghiệp trong nước và nước ngoài, các hệ thống ngân hàng đã được Công ty Thẩm Định Giá Thịnh Vượng thẩm định, tư vấn:
 
 MỘT SỐ DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC

    -  BAN BỒI THƯỜNG GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG QUẬN 6, Q.tân Bình, Q.Tân Phú,  

      Q.Bình Tân, Q.Hóc Môn, Huyện Cần Giờ.

    - PetroMeHong.

    - CÔNG TY ĐIỆN LỰC SÀI GÒN

    -  DOANG NGHIỆP XĂNG DẦU QUỐC BẢO

    - CÔNG TY TÂN HOÀNG THẮNG
    - Công ty CP công nghiệp gốm sứ Taicera.
    - Công ty Cổ phần XNK Y Tế Domesco
    - Công ty TNHH Srithai Việt Nam
    - Công ty TNHH Quốc Tế Hoàng Việt
    - Công ty TNHH Sản Xuất Ngư Cụ Ching Fa

    - Công ty TNHH SX TM Phương Đông
    - Cty TNHH Liên Minh Vina
    - Tòa Án Dân Sự TP.HCM
    - Thi Hàng Án Dân Sự TP.HCM
    - Đội Thi Hành Án Quận 12
    - Công ty LD Gạch Men Mỹ Đức
    - Công ty TNHH VP Compoments(Việt Nam)
    - Công ty TNHH Hong IK Vina
    - Công ty LD Khí Hóa Long Việt Nam
    - Công ty TNHH Công Nghiệp Jing Gong
    - Công ty Lắp Máy 45-1
    - Công ty Xi Măng Sao Mai

Ngoài ra công ty còn tham gia thẩm định cho hàng ngàn doanh nghiệp và cá nhân khác cho các mục đích thẩm định khác nhau từ Bắc đến Nam.