Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  
Giới thiệu về Thẩm định giá Bất động sản
                BẤT ĐỘNG SẢN

Bất động sản là các tài sản không di dời được bao gồm đất đai và các công trình xây dựng,


vật kiến trúc và các tài sản gắn liền với đất.


           THẨM ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN


Thẩm định giá (theo Pháp lệnh giá) hay định giá  (Theo Luật Kinh doanh Bất động sản),


sau đây gọi chung là thẩm định giá, là hoạt động tư vấn nhằm xác định giá trị của tài sản


nói chung, bất động sản nói riêng, trong một thị trường và tại một thời điểm nhất định theo


tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế.


            MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH GIÁ:

+ Thẩm định giá trị để tính thuế, bán đấu giá, thế chấp vay vốn.

+ Thẩm định giá để chứng minh tài sản du học

+ Thẩm định giá để chứng minh tài sản du lịch

+ Thẩm định giá để chứng minh tài sản định cư nước ngoài

+ Thẩm định giá để mua bán

+ Thẩm định giá trị để liên doanh, liên kết, góp vốn, cổ phần

+ Thẩm định giá để giaop vốn, chia tách tài sản, doanh nghiệp

+ Thẩm định giá để thanh lý, phát mãi tài sản tồn đọng

+ Thẩm định giá trị để đền bù, hỗ trợ, giải tỏa khi qui hoạch.

+ Thẩm định giá trị để xác định lại giá trị tài sản đang có.


            BẤT ĐỘNG SẢN THẨM ĐỊNH GIÁ BAO GỒM


- Nhà biệt thự - nhà phố - căn hộ.

- Nhà xưởng - kho tàng.

- Khách sạn - Resort - nhà hàng - cao ốc.

- Đất đai và các công trình xây dựng trên đất.

- Trang trại - các công trình công nghiệp và dân dụng khác.


Ý kiến của bạn


* Phiếu Yêu Cầu Thẩm Định
* QUYẾT ĐỊNH Số: 12/2008/QĐ-UBND
* Một số hình ảnh BĐS tiêu biểu đã thực hiện
* Hồ Sơ pháp Lý trong thẩm định giá Bất động sản
No data to display