Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  
Tầm quan trọng của thẩm định giá trị Thương hiệu
          Các công ty cần thực hiện đánh giá thương hiệu theo thời gian để có được một ý tưởng chính xác về sự nhận thức của người dân đối với thương hiệu của họ. chiến lược tiếp thị tiếp theo sau đó có thể được xây dựng và thực hiện dựa trên kết quả đánh giá.

           Định giá thương hiệu đã trở thành một yếu tố chiến lược trong quản lý điều hành của doanh nghiệp hiện đại. Quản lý thương hiệu tốt là một khía cạnh quan trọng của giá trị doanh nghiệp, thường có giá trị nhiều lần doanh thu ròng, và có thể là tài sản giá trị nhất của một tổ chức sở hữu.

Định giá thương hiệu ngày nay đóng một vai trò thiết yếu trong nhiều khía cạnh của quản lý kinh doanh:

   -Thiết lập giá trị tổng thể doanh nghiệp trong các vụ sáp nhập và mua lại.
   - Thiết lập mức tiền bản quyền trong các thỏa thuận cấp phép.
   - Đánh giá hiệu quả của chiến lược công ty, kế hoạch, quản lý thương hiệu và các sáng kiến tiếp thị quảng    cáo.
   - Kịch bản quy hoạch.

 
  - Điểm chuẩn.

          Tổ chức, tham gia vào một sáp nhập, mua lại, cấp giấy phép thương hiệu của họ, chiến lược quy hoạch, hoặc những người đang mong muốn thiết lập số liệu cho hiệu quả quản lý hàng đầu, nên xem xét xác định giá trị thương hiệu như một công cụ cần thiết để thiết lập giá trị thị trường thực sự hoặc làm tăng trách nhiệm của quản lý

          Hầu hết các công ty tồn tại phần lớn phụ thuộc vào công nhận thương hiệu và sự trung thành của khách hàng, cần phải thực hiện đánh giá thương hiệu theo thời gian để đánh giá hiệu quả của chiến dịch tiếp thị của họ.

          Mặt khác Thương hiệu là tên, thiết kế, điều khoản, biểu tượng đó được coi là nhãn quyền sở hữu. Điều này cho phép người tiêu dùng để phân biệt một sản phẩm hay dịch vụ từ tất cả những người khác. Marketing chiến lược sử dụng các nhãn để lợi thế của họ bằng cách thành công giúp đỡ người tiêu dùng để đi lên với các đặc tính hoặc chất lượng liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ đang quảng bá. Bởi vì điều này, thương hiệu trở thành yếu tố trung tâm cho tất cả các nỗ lực quảng cáo. Các khoa học về tạo và quản lý các thương hiệu này được gọi là quản lý thương hiệu.

          Các công ty cần thực hiện đánh giá thương hiệu theo thời gian để có được một ý tưởng chính xác về sự nhận thức của người dân đối với thương hiệu của họ. chiến lược tiếp thị tiếp theo sau đó có thể được xây dựng và thực hiện dựa trên kết quả đánh giá.
 Định giá thương hiệu đã trở thành một yếu tố chiến lược trong quản lý điều hành của doanh nghiệp hiện đại. Quản lý thương hiệu tốt là một khía cạnh quan trọng của giá trị doanh nghiệp, thường có giá trị nhiều lần doanh thu ròng, và có thể là tài sản giá trị nhất của một tổ chức sở hữu.

          Khái niệm về quản lý thương hiệu xoay quanh việc sử dụng các kỹ thuật tiếp thị mà có thể tối ưu hóa thương hiệu công nhận. Chúng bao gồm các hoạt động thiết kế để tăng giá trị cảm nhận của thương hiệu đến khách hàng mục tiêu. Với quản lý thương hiệu hiệu quả, tăng vốn chủ sở hữu chi nhánh và nhượng quyền thương mại chi nhánh có thể được dự kiến. vốn chủ sở hữu thương hiệu thường được định nghĩa như là một tài sản đó là phụ thuộc vào các hiệp hội tâm trí của người tiêu dùng. Nó có thể được đánh giá thông qua dữ liệu tài chính, thông qua việc mở rộng thương hiệu và thái độ của người tiêu dùng dựa trên. vốn chủ sở hữu thương hiệu có thể được đo tài chính bằng cách xác định có bao nhiêu khách hàng sẵn sàng trả tiền cho một sản phẩm cụ thể hay dịch vụ. Nó cũng có thể được đo thông qua mở rộng thương hiệu hoặc sử dụng của cùng một thương hiệu cho một sản phẩm hoặc dịch vụ mà có thể được xếp vào thể loại khác. Cuối cùng, vốn chủ sở hữu thương hiệu có thể được đánh giá dựa trên thái độ chung của người tiêu dùng đối với một thương hiệu cụ thể. Như có thể vouched bởi nhiều công ty, vốn chủ sở hữu thương hiệu mạnh dẫn đến một dòng thu nhập ổn định hơn và dòng tiền tăng lên. Một khi một thương hiệu đã được công nhận rộng rãi, công ty có thể hưởng lợi từ giảm chi phí quảng cáo và thị phần lớn hơn.

          Nhãn hiệu đánh giá là rất quan trọng trong quản lý thương hiệu hiệu quả. Quá trình này cho phép các nhà tiếp thị để có được một ý tưởng chính xác hơn về cách mạnh mẽ một thương hiệu là. Đổi lại, điều này sẽ giúp các nhà tiếp thị quyết định những chiến lược tiếp thị của họ trong tương lai sẽ được. Một số trong các số liệu phổ biến được sử dụng trong đo lường một thương hiệu được nhận thức thương hiệu, thương hiệu giá trị tài chính và thực hiện thương hiệu. Số liệu được sử dụng để đánh giá có thể khác nhau từ công ty cho công ty nhưng nói chung Tìm Điều, Những biện pháp này thực hiện chủ yếu là nhạy cảm với nhận thức của người tiêu dùng và thái độ của người tiêu dùng.

(Nguồn tài liệu từ Brandchannel)

 

Ý kiến của bạn


* Làm thế nào để thẩm định giá Thương hiệu?
No data to display