Kinh doanh 1
  
Thẩm Định Giá Thịnh Vượng
  
Lê Thị Thanh Tuyết
  
Sửa cần cẩu LIMA 2400 trọng tải 180 tấn
Sửa đóng bạc trục cốt giữa cần LIMA 2400

1. Đội ngũ chuyên viên kiểm tra trục cốt giữa cần LIMA 2400
2.Nâng giàn cẩu LIMA 2400 kiểm tra độ méo(hột xoài) của lòng trục cốt giữa


Ý kiến của bạn


No data to display
No data to display