TRẬN BÓNG ĐÁ GIAO HỮU GIỮA CÔNG TY THỊNH VƯỢNG VÀ NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HIỆP PHƯỚC NHÂN NGÀY KỶ NIỆM 2-9-2017

Trận bóng giao hữu giữa công ty Thịnh Vượng và Ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hiệp Phước tại sân bóng Phúc Thịnh.

Với sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên chiến thắng đã thuộc về công ty Thịnh Vượng với tỉ số 4 - 1.

Công ty Thịnh Vượng xin gửi lời cảm ơn tới quý hách hàng và các nhân viên đã tin tưởng và găn bó lâu dài cùng công ty chúng tôi.

 "Tất cả vì sự thịnh vượng chung của cộng đồng"

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


 

,